Home

Welkom op de site van de stichting Vrienden van Mbuma.

10 september was voor de 5e keer een markt Mbuma Zending.

We zijn stil geworden van het – boven verwachting – hoge bedrag wat opgehaald mocht worden t.b.v. de Mbuma Zending. 

Inclusief de giften mogen we een bedrag van €45.000 euro overmaken. De Heere komt hiervoor de eer toe! Maar na de Heere willen we u hartelijk bedanken voor uw milde gaven.
Dit geld zal grotendeels besteed worden aan de bouw van een kerk die tevens gebruikt hoopt te worden als school. 

We willen u/jou ook hartelijk bedanken voor uw/jouw medewerking en hulp op de markt. Er waren veel mensen die zich, op wat voor manier dan ook, hebben ingezet. Dit hebben we enorm gewaardeerd! 

Hartelijke groet,

Hendri van den Berg
Jaap-Jan van den Brink
Lisa van Engelenhoven
Edith Hazenboom
Harm de Jong
Gerlinda Teunissen
Mariska Top-Teunissen